Monopoly - Speel Online op SolitaireParadise.com (2024)

Monopoly - Speel Online op SolitaireParadise.com (1)

App Store Play Store

Je kan het klassieke bordspel Monopoly nu ook online spelen! Speel een publiek spel of maak je eigen privé spel om met je vrienden te spelen. Koop en verkoop eigendommen en probeer een rijke landheer te worden.

Hoe spelen

Monopoly - Speel Online op SolitaireParadise.com (4)

Monopoly - Speel Online op SolitaireParadise.com (5)

Monopoly

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.
Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.

Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.

Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

Monopoly informatie

In dit klassieke Monopoly bordspel bestuurt elke speler een pion en beweegt zich om beurten over het bord. Koop en verhandel onroerende goederen zoals straten om huur te innen van andere spelers wanneer zij op jouw eigendommen landen. Breid je eigendommen uit met huizen en hotels om je tegenstanders failliet te laten gaan.

Doel van het spel

Het doel van het familie bordspel Monopoly is om de rijkste monopolist te worden en al je tegenstanders failliet te laten gaan!

Speelbord

Het monopoly-bord bestaat in totaal uit 40 velden:

 • 28 Eigendomsvelden
 • 3 Algemeen Fonds velden
 • 3 Kans velden
 • 2 Belasting velden: Extra Belasting en Inkomstenbelasting
 • 4 hoek velden: Start, Gevangenis, Vrij parkeren en Naar de gevangenis

Van de eigendomsvelden zijn er 22 straatvelden (gegroepeerd in 8 kleurencategorieën), 4 spoorwegen en 2 nutsvoorzieningen.

Spelverloop

Aan het begin van het spel kiezen de spelers hun unieke spelfiguur en krijgen een gelijk bedrag aan startgeld. Elke speler gooit om beurten met twee zeszijdige dobbelstenen om te bepalen hoeveel velden hij vooruit moet in de richting van de klok. Het gooien van een dubbel (gelijke ogen op beide dobbelstenen) geeft de speler de mogelijkheid om opnieuw te gooien nadat hij zijn pion heeft verplaatst, maar bij het gooien van drie dubbels op een rij moet de speler onmiddellijk naar de gevangenis.

Spelers krijgen een bedrag elke keer dat ze langs Start passeren, terwijl spelers die op Naar de gevangenis terechtkomen dit onmiddellijk moeten doen. Spelers die in de gevangenis zitten kunnen eruit komen door een bedrag te betalen, dubbel te gooien of door een speciale Verlaat de gevangenis zonder te betalen kaart te gebruiken. Als een speler er niet in geslaagd is om in drie pogingen dubbel te gooien om uit de gevangenis te komen, moet hij de boete betalen. Hij kan dan het aantal plaatsen verplaatsen dat hij bij de laatste worp met de dobbelstenen heeft gegooid. Opmerking: als een speler dubbel gooit, kan hij de gevangenis verlaten en vooruitgaan, maar hij mag geen tweede keer meer gooien.

Spelers die op de velden Extra Belasting of Inkomstenbelasting terecht komen moeten het bedrag betalen dat op het veld staat. Spelers die op een Algemeen Fonds of Kans-veld komen moeten het overeenkomstige kaartje pakken en de aangegeven instructies volgen.

Als een speler op een eigendom komt, kan hij de eigendomsakte van de bank kopen voor de aangegeven koopprijs. Hij kan weigeren het eigendom te kopen, in welk geval een veiling voor het aangegeven eigendom begint. Alle spelers kunnen hierop bieden en de hoogste bieder, mits hij het geld heeft om het eigendom te kopen, wordt de eigenaar. Elke speler die vanaf dit punt op het eigendom komt moet de eigenaar de huur betalen die op de eigendomsakte vermeld staat, afhankelijk van het aantal huizen/hotels dat op de eigendom gebouwd is.

Bouwen

Wanneer een speler alle eigendommen in een kleurgroep bezit kan hij beginnen met bouwen. Er kan op elk moment gebouwd worden, maar alle eigendommen in de kleurgroep moeten hetzelfde ontwikkelingsniveau hebben voordat de volgende fase verder kan gaan. Bijvoorbeeld, alle eigendommen in de groene groep moeten een huis hebben voordat er twee huizen op een eigendom mogen staan. Voor eigendommen zonder bebouwing, maar waarvan de speler de hele kleurgroep bezit, wordt de huur verdubbeld.

Hypotheek

Het verhypothekeren van eigendommen kan een manier zijn om financiële moeilijkheden te overwinnen. Alle gebouwen op de eigendom moeten hiervoor verkocht worden (voor de helft van de aankoopprijs) en de helft van de aankoopprijs kan verkregen worden voor het hypothekeren van het eigendom. Een aflossing met 10% rente zal de hypotheek opheffen en totdat dit is gebeurd kan geen huur worden geïnd op het verhypothekeerde eigendom. Als alternatief kunnen verhypothekeerde eigendommen met anderen worden verhandeld. Bij een dergelijke transactie kan de koper ervoor kiezen de hypotheekprijs plus 10% rente aan de bank te betalen, of alleen 10% rente (bovenop de met de verkoper overeengekomen prijs).

Faillissem*nt

Een speler wordt failliet verklaard als hij niet meer kan betalen wat hij schuldig is. Zijn eigendommen (behalve gebouwen) worden dan eigendom van degene die ze niet kunnen terugbetalen - als het de bank is die ze niet kunnen terugbetalen, kan de bank de eigendommen veilen. De regels voor bezittingen met een hypotheek blijven van toepassing. Als alternatief kan een speler proberen genoeg geld bij elkaar te krijgen om een faillissem*nt te voorkomen door gebouwen en eigendommen te verkopen.

Multiplayer

Dit klassieke bordspel kan gespeeld worden in online multiplayer modus door deel te nemen aan publieke spellen. Je kan ook een privé spel hosten en de link delen met familie of vrienden om online te spelen.

Strategie

Om uw kansen te vergroten moet je je richten op het kopen van eigendommen die veel inkomsten genereren, zoals die in de blauwe eigendomsgroep en de groene eigendomsgroep.

Een andere manier is het proberen kopen van eigendommen waar andere spelers vaak op landen. Statistisch gezien zijn dit de vier spoorwegen, de oranje eigendomsgroep en de rode eigendomsgroep.

Je kan ook handel drijven om een volledige kleurgroep te verkrijgen. Dit helpt om sneller huizen te bouwen, waardoor de huur enorm toeneemt.

Meer bordspellen

Er staan nog andere klassieke bordspellen op Solitaire Paradise, bijvoorbeeld Rummikub en UNO. Vergeet ook onze klassiekers zoals Mijnenveger en FreeCell niet.

Classificatie: HomeBordspellenMonopoly
Beoordeling: 84% (8.449 stemmen)
Ontwikkelaar: TeamLava
Technologie: HTML5
Wiki-pagina's: Wikipedia - Fandom

Populaire Spellen

 • Freecell
 • Spider Solitaire
 • Klondike Solitaire

Over Patience

 • Strategie
 • Geschiedenis
 • Terminologie
 • Types en Families
 • Bekende Spellen
 • Voordelen
 • Kaartspellen Spelregels

Bedrijfsinfo

Do not sell my personal information - Update your advertising tracking preferences

English dansk Deutsch español français italiano Nederlands norsk polski português suomi svenska

Solitaire Paradise is een initiatief van Tokke BV, Houwaartsebaan 51, 3220 Holsbeek, België. (VAT: BE 0738.485.942)

Monopoly - Speel Online op SolitaireParadise.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6376

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.